Newsletter

Karty pracy przedszkolaka Powiększ do pełnego rozmiaru

Karty pracy przedszkolaka

Karty pracy przedszkolaka program dydaktyczny
Zestaw ponad 430 kart pracy do wydruku zgodnych z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Więcej szczegółów

020204

94,71 zł

7 Inne produkty w tej samej kategorii:

Poprzednie
Następne

Karty pracy przedszkolaka program dydaktyczny
Zestaw ponad 430 kart pracy do wydruku zgodnych z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego to program edukacyjny, dzięki któremu dziecko będzie rozwijało spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, kreatywność oraz wiele innych cech
i umiejętności. Karty pracy przydatne będą w różnych sytuacjach. Za ich pomocą nauczyciel przeprowadzi ćwiczenia utrwalające wprowadzony materiał, a takżę wprowadzi nowy, bazując na gotowych przykładach.
Ćwiczenia podzielone zostały na 34 kategorie tematyczne:

1. Przedszkolak dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.
2. Dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie,
że przyjmowanie lekarstw i zastrzyków jest konieczne.
3. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.
4. Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.
5. Zna zagrożenia płynące ze świata roślin oraz zwierząt i unika ich.
6. Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości).
7. Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
8. Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie, galerii i muzeum.
9. Przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi i świątecznymi.
10. Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
11. Wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
12. Tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów.
13. Interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
14. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające
z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę.
15. Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
16. Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych,
np. na polu, na łące, w lesie.
17. Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność).
18. Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
19. Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.
20. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach
lub na innych zbiorach zastępczych.
21. Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi.
22. Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.
23. Wie, na czym polega pomiar długości.
24. Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
25. Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki.
26. Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach.
27. Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
28. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
29. Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują.
30. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się
w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.
31. Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa.
32. Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.
33. Przedszkolak poznaje kolory.
34. Przedszkolak poznaje litery alfabetu.
Ponadto cały materiał wzbogacony został rysunkami, które dziecko, oprócz wykonania polecenia, może pokolorować. Dodatkowo płyta zawiera przejrzystą, graficzną przeglądarkę, która umożliwia w prosty i szybki sposób wyszukiwać kategorie oraz podglądać i drukować karty pracy. Nasz produkt to wspaniałe urozmaicenie i wzbogacenie zajęć przedszkolnych, a wydrukowane ćwiczenia mogą, poprzez zadania domowe, stać się również zachętą dla rodziców do współuczestniczenia w edukacji dziecka.

 

 

Nowe produkty

» No new products at this time

Kontakt

Our hotline is available 24/7

Telefon:32 42 11 852

Contact our hotline